För att få det hörselhjälpmedel du behöver bör du först göra ett hörseltest. Börja med att boka in ett besök på någon klinik och träffa en proffesionell audionom för rådgivning. Audionomen gör sedan en bedömning av ditt behov utifrån din hörselnedsättning och din livsstil

För att hitta din närmsta Audikaklinik klickar du här. Övriga kliniker hittar du på Oticons hemsida eller genom att klicka här